Zespół Szkół w Turowie zwycięski w Międzynarodowym Konkursie Ochrony Środowiska

We wrześniu 2016r. Fundacja Kronospan z siedzibą w Brasov ogłosiła Międzynarodowy Konkurs Ochrony Środowiska „Myśl zielono o przyszłości” 2016. Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie oddziaływania na środowisko . Ponadto konkurs miał zachęcić do właściwego zachowania młodych ludzi, którzy powinni przyczynić się do ochrony środowiska oraz promocji eko-obywatelskiego ducha. Zespół Szkół w Turowie przystąpił do udziału w konkursie, który polegał na rozpisaniu projektu w języku angielskim. Zadania tego podjęła się P. Ewa Bencych – nauczyciel języka angielskiego w tutejszej szkole.

Konkurs został przeprowadzony w 6 krajach: Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii, na Ukrainie, i w Wielkiej Brytanii.

Przez Fundację Kronospan przyznanych zostało 6 nagród (po jednej dla każdego uczestniczącego kraju). Nagroda to kwota 2000 euro dla zwycięskiej szkoły w danym kraju z przeznaczeniem na realizację projektu. W Polsce na kilka szkół biorących udział w konkursie, to właśnie nasza szkoła (Zespół Szkół w Turowie) otrzymał główną nagrodę zajmując II miejsce wśród zwycięskich projektów ze wszystkich uczestniczących krajów. Głównymi kryteriami w ocenie projektów były: kreatywność, oryginalność, pomysłowość.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.