Innowacja pedagogiczna pt. „Konwersacja w języku niemieckim przez pocztę elektroniczną”

Od lutego 2016 roku do lutego 2017 r nauczyciel języka niemieckiego p. Katarzyna Stępień realizowała w ramach 1 godziny tygodniowo innowację pedagogiczną pt. „Konwersacja w języku niemieckim przez pocztę elektroniczną” z zaprzyjaźnioną szkołą w Westergellersen. W zajęciach uczestniczyło ogółem 10 osób z klasy V. Uczniowie wysyłali do swoich kolegów z Niemiec pocztą elektroniczną wiadomości na tematy  zawarte w programie jak i odczytywali odpowiedzi swoich kolegów tłumacząc na bieżąco otrzymane informacje.

Uczniowie korespondowali ze sobą poruszając takie tematy jak: ja i moja rodzina, moje zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego, moje zwierzątko domowe, moje urodziny, potrawy ,nazwy zawodów, moda, mieszkanie, święta Bożego Narodzenia.

W ten sposób uczniowie rozwijali słownictwo dotyczące ww. tematów, doskonalili umiejętność korzystanie słownika internetowego, rozwijali sprawność pisania i czytania. Ponadto uczniowie utrwalali formy gramatyczne, doskonalili poprawność budowania zdań oznajmujących i pytających.W ramach ewaluacji prowadzonych zajęć został przeprowadzony test sprawdzający poziom opanowanego słownictwa przerobionego na zajęciach. Test sprawdzał znajomość  zwrotów, słówek  oraz umiejętność budowania zdań w języku niemieckim. Uczniowie napisali test na ocenę pozytywną.

Dzięki korespondowaniu w j. niemieckim uczniowie potrafią znacznie lepiej budować proste zdanie w języku niemieckim, widzą sens i konieczność nauki języka niemieckiego oraz jego przydatność. Udziela się to również na zajęciach języka niemieckiego, gdyż uczniowie częściej są aktywni, pokonują barierę mówienia oraz stosują słownictwo, które utrwalane było na zajęciach.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach innowacji pedagogicznej. Zajęcia te przyniosły znaczące efekty, wpłynęły pozytywnie na doskonalenie sprawności językowych uczniów i były dobrym bodźcem motywującym do nauki języka niemieckiego.

Katarzyna Stępień

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.