Innowacja pedagogiczna „Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą kruszenia”– autor pani Wiesława Pakulniewicz

innowacjaInnowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy 2a i realizowana w latach szkolnych 2016/17 oraz 2017/18. Uczniowie raz w tygodniu na dodatkowej godzinie lekcyjnej rozwiązują zadania tekstowe metodą kruszenia. Proces „kruszenia” oznacza modyfikowanie, zwiększanie lub zmniejszanie liczby danych i ich wartości, zastępowanie danych innymi, uszczegóławianie lub uogólnianie zadania. Ma on na celu lepsze jego poznanie i zrozumienie przez ucznia. Uczniowie rozwiązują zadanie bazowe jedną z pięciu możliwych wersji. Zadanie bazowe nie posiana nigdy pytania.

Celem innowacji jest rozwój myślenia logicznego uczniów – płynności, giętkości, oryginalności. Zwiększenie motywacji do nauki, rozwijanie zainteresowania, wyobraźni, uwagi i pamięci ucznia, wzrost poziomu wiadomości i umiejętności arytmetycznych, geometrycznych i praktycznych.

Dzięki stosowaniu różnych wersji metody „kruszenia” w rozwiązywaniu zadań tekstowych uczniowie będą potrafili pokonywać trudności w rozwiązywaniu zadań, układać do nich pytania i rozwiązywać je dzieląc na części. Wzrośnie u uczniów umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem. Uczniowie nabiorą wiary w siebie i zmotywują do osiągania lepszych wyników.

Wiesława Pakulniewicz

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.