Skąd jesteśmy?

Koordynatorem działań projektowych drugiej edycji Szkoły Dziedzictwa w Zespole Szkół w Turowie były panie: Mariola Stefaniak i Krystyna Ludwiczak.
Do działań projektowych zaangażowani zostali  uczniowie klasy III  w SP i VI .

Żyjemy w społeczeństwie wielokulturowym. W przeszłości, w podobnej sytuacji byli nasi przodkowie, a  to w większości potomkowie przybyszów, czasami z bardzo daleka.

Zespół Szkół w Turowie realizował projekt edukacyjny pt: „Skąd jesteśmy”.

Cele projektu edukacyjnego:

– zaznajomienie uczniów z drogą jaką musieli pokonać ich pradziadkowie, aby osiedlić się na naszych terenach,

– poznanie kultury, tradycji, obrzędów  regionów, krajów z których pochodzą nasi bliscy,

– szacunek i poszanowanie dla osób starszych,

– integracja uczniów obu szkół,

Współczesne społeczeństwa europejskie nie są  jednorodnymi zbiorowościami zarówno pod względem tożsamości, historii jak i kultury.  Na terytorium Polski istniało i istnieje wiele grup etnicznych, religijnych, językowych oraz kulturowych. W okresie przedwojennym ponad 30% jej mieszkańców było przedstawicielami innych narodowości. Dopiero po II wojnie światowej, po przesunięciu granic i akcji wysiedleńczej, Polska stała się prawie zupełnie jednolita narodowościowo i kulturowo.

Nasza szkoła znajduje się na terenie zamieszkałym do II wojny przez Niemców. Po ich wyjeździe okolice Szczecinka (kaszub. Szczecënkò, niem. Neustettin, szw. Nien Stettin, łac. Nova Stetin – miasto w północno-zachodniej Polsce, na Pomorzu Zachodnim), zamieszkali tzw. repatrianci czy wysiedleńcy:

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klasy VI tworzyli mapę Polski, pozwalającą w sposób obrazowy przedstawić skąd pochodzą nasi pradziadkowie, dziadkowie, a uczniowie klasy III wykonali lapboki dotyczące  tego samego zagadnienia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami reprezentującymi kulturę romską, gdzie uczniowie mieli sposobność zaznajomić się z życiem, obyczajami, tradycjami, oraz kulturą kultywowaną w społeczności Romów. Oprócz tego nasi uczniowie uczyli się piosenek ludowych z terenów Ukrainy ( terenów dawniej zamieszkałych przez ich dziadków).

Podczas tworzenia mapy „ Skąd jesteśmy?” uczniowie również prowadzili badania w swoich rodzinach, próbując dowiedzieć się od najstarszych członków w jakich rejonach Polski mają rodziny, skąd przyjechali na miejsce dzisiejszego zamieszkania. Po zakończeniu zbierania informacji, podczas tworzenia mapy, uczniowie byli zaskoczeni, jak wiele rodzin pochodzi z tych samych miast i wsi. Jak się okazało, nasza okolica zamieszkana jest w większości przez osoby z tych samych regionów kraju, którzy po II wojnie światowej szukali nowych możliwości, ziemi lub zostali przesiedleni całymi wioskami i osadami. Dzieci rozmawiając z najstarszymi członkami rodziny dowiadywali się o ich podróży, trudnościach i problemach w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Rozmawiali o zwyczajach, tradycjach podróżujących z całą rodziną, kultywowanych przez najstarszych członków i  dążących do ochrony przed zapomnieniem przez młode pokolenie. Dowiadywali się o takich ciekawostkach jak pozostawione naczynia i meble w zajmowanych domach,  palącym się ogniu pod kuchnią, zapasach w piwnicy gromadzonych przez zapobiegliwe gospodynie niemieckie, wyboru domu lub gospodarstwa wśród 10-15  oferowanych innych we wsi.  Praca nad mapą „ Skąd jesteśmy?” pozwoliła nam wrócić do własnych korzeni, porównać nasze tradycje i zwyczaje wyniesione z domu rodzinnego oraz zainteresować młodych ludzi historią własnej rodziny.  Wielu z nich zaplanowało już na wakacje wyjazd rodzinny „ szlakiem podróży” prababci lub pradziadka.

Czas trwania projektu: od 12 grudnia do 10marca 2017 r.

 Mariola Stefaniak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.