Mistrz Ortografii

W maju w Szkole Podstawowej w Turowie odbył się szkolny konkurs ortograficzny pt.: „Mistrz Ortografii” przeprowadzony w klasach IV-VI. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integracja uczniów klas. W konkursie uczestniczyło 60 uczniów. Uczestnicy pisali dyktando, teksty z lukami pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.
Wyniki konkursu:
I miejsce Jakub Kumorek klasa VI
II miejsce Oliwia Bryszewska klasa VI
III miejsce Marcin Zalejasz klasa V
Wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu gratulujemy i zachęcamy do nawyku korzystania ze słowników ortograficznych.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.