Klasa 3a w podróży po Europie

Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie szkoła ma wyposażyć uczniów jest twórcze myślenie. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja realizowaniu celów edukacyjnych i zaspakajaniu potrzeb uczniów. Jedną z metod aktywizujących jest metoda projektu, która pomaga uczyć planować, organizować pracę, podejmować decyzję i dokonywać właściwych wyborów. W trakcie realizacji swojego projektu uczniowie klasy 3a odbywali ,,Podróż po Europie”. Dzieci zbierały i gromadziły wiadomości z różnych źródeł na temat państw europejskich, ich symboli narodowych, ważniejszych zabytków, wybitnych postaci, charakterystycznych upraw, flory i fauny. Uczniowie pracowali samodzielnie w grupach 3-osobowych. Dzieci przedstawiały to, czego dowiedziały się za pomocą rysunków, zapisków czy konstrukcji. Projekt ,,Podróż po Europie” wyzwalał w uczniach aktywność, kreatywność i odpowiedzialność za wykonanie zadania. Przyniósł zadowolenie z sukcesu osiągniętego na drodze samodzielnego wysiłku.

 

Wiesława Pakulniewicz

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.