Bezpieczeństwo – ważna sprawa!!! Udział uczniów klasy pierwszej w programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Aby chronić dzieci, zapewnić im bezpieczeństwo, uświadomić  rozmaite niebezpieczeństwa, nauczyć jak ich unikać oraz jak się zachować w razie ich zaistnienia  uczniowie klasy pierwszej w minionym półroczu wzięli udział w programie edukacyjnym ,, Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Na zajęciach realizowane były zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu. Podczas lekcji dzieci dowiedziały  się jak bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły, jak w sytuacjach zagrożenia zadbać o swoje i kolegów bezpieczeństwo, jak zachować się w nowych sytuacjach społecznych, czy podczas korzystania z Internetu. Zostały również zapoznane z tematyką związaną z pierwszą pomocą . W oparciu o wybrane  treści uczyły się  efektywnego zapamiętywania, trenowały swoją koncentrację oraz rozwijały kreatywność.

Po zakończeniu zajęć uczniowie klasy pierwszej przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, który był podsumowaniem zajęć Akademii Bezpiecznego Puchatka. Test miał multimedialną formułę. Dzieci odpowiadając na 15 pytań miały 3 możliwości do wyboru. Dodatkowo istniała możliwość skorzystania z opcji odczytu przez lektora. Po zakończeniu Testu, pojawiał się wynik. Zadowalający jest fakt, ze wszyscy uczniowie klasy pierwszej ukończyli test udzielając poprawnych odpowiedzi na pytania.

Udział  w programie edukacyjnym ,, Akademia Bezpiecznego Puchatka ‘’ zwiększył  świadomość uczniów dotyczącą bezpieczeństwa. Za rzetelny udział w zajęciach oraz rozwiązanie Testu Bezpieczeństwa uczniowie klasy pierwszej nabyli prawo do posługiwania się Certyfikatem ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Wychowawczyni: Beata Kaszuba

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.