Certyfikat dla przedszkola

Nasze przedszkole wzięło udział w realizacji projektu „Bliżej pieska”. Podczas realizacji projektu dzieci pomagały  potrzebującym zwierzakom (dokarmialiśmy zimą ptaki oraz zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i koców dla zwierząt ze schroniska) oraz uczyły  się właściwego zachowania wobec nich. Uczestniczyły  w wystawie zwierząt egzotycznych (obserwacja zwierząt żyjących w sztucznych warunkach). Przedszkolaki  włączyły się w  dbanie  o przyrodę wokół placówki, wzięły czynny udział w akcji Światowy Dzień Ziemi. Wyżej podjęte działania doprowadziły do otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.