Mali Odkrywcy z wizytą w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku

Uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat właściwości i zanieczyszczeń wody oraz jej znaczenia dla człowieka. W czasie zajęć terenowych uczniowie pobrali próbki wody z jeziora Trzesiecko. Następnie odwiedzili salę laboratoryjną i pod mikroskopem oglądali organizmy żyjące w wodzie. Ocenili zapach i barwę wody oraz dokonali pomiaru temperatury wody, jej odczynu pH. Wypowiadali się również na temat sposobów oszczędzania wody. Z zainteresowaniem oglądali prezentację multimedialną. Poznali największe i najgłębsze zbiorniki wodne na świecie oraz rośliny, zwierzęta w nich żyjące. Dużą atrakcją była dla uczniów sala akwarystyczna, w której znajdują się ryby i inne organizmy żyjące w jeziorach i rzekach naszego regionu. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom na rozszerzenie zainteresowań przyrodniczych.          

Wychowawca Kamila Jakubowska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.