Działania profilaktyczne

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem  13 listopada  br. Rodzice  Szkoły Podstawowej w Turowie  uczestniczyli w spotkaniu z  przedstawicielem Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej w Szczecinku z Panią Izabela Jadwiżyc – Oświata Zdrowotna.

Tematem wykładu były zagrożenia związane z cyberprzemocą, netoholizmem i fonoholizmem. Prelegentka opowiadała, jakie skutki wiążą się z nieumyślnym „serfowaniem” w internecie oraz, jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Jaki wpływ mogą mieć  na rozwój , zachowanie i wystąpienie zaburzeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego uczniów.

Prowadząca spotkanie nadmieniła jak ważne jest  profilaktyka  szkolna rodziców, uczniów oraz świadomość  i  ochrona uczniów przed zagrożeniami oraz reagowanie w sytuacjach pojawiania się zachowań ryzykownych poprzez podejmowanie szerokiej gamy działań nastawionych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych zagrożeń. Zapobieganie i szybka reakcja na zachowania ryzykowne jest szczególnie ważna, ponieważ niepożądane zachowania są bardzo szybko przechwytywane przez coraz młodszą wiekowo grupę uczniów.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

 Andrzej Tarasewicz

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.