Prawa dziecka

Już od września  podczas zabaw i pogadanek dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Poznają reguły i zasady umożliwiające im funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. W ramach praw dziecka zorganizowano zajęcia , podczas których dzieci mówiły o swoich prawach i prawach innych ludzi. W wypowiedziach najczęściej pojawiało się prawo do nauki, życia , zabawy, przyjaźni  i miłości. W holu przedszkola  i salach  przygotowano okolicznościową  wystawkę prac dzieci na temat ich praw i obowiązków.

 Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.