Innowacja ekologiczna pt. ,,Zaprzyjaźniony z ekologią”

Innowację w/w zaczęto realizować już we wrześniu 2019 r. na zajęciach ekologicznych z klasą VII. Dodatkowymi uczestnikami  są uczniowie  klas I – III  oraz grupy przedszkolne  (5- i 6-latki). Głównym jej celem jest uświadomienie uczniom potrzeby ekologicznego trybu życia na co dzień poprzez podejmowanie różnych działań przyjaznych środowisku już od najmłodszych lat.

 Podczas realizacji  tematów uczniowie zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, uczą się samodzielności w trakcie wykonywania zadań oraz twórczego i krytycznego myślenia.

  Innowacyjne metody polegają na dużym zaangażowaniu uczniów w:

  • organizowanie akcji ekologicznych,
  • propagowanie zachowań proekologicznych na terenie szkoły, poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych  w klasach młodszych  przez uczniów klasy VII  dotyczących np.: segregacji  odpadów, zbiórki zużytych baterii oraz oszczędzania energii i wody,
  • wykorzystanie różnorodnych środków multimedialnych podczas w/w zajęć, wyświetlanie edukacyjnych filmików o tematyce ekologicznej dostosowanych do wieku,
  • tworzenie testów  wyboru  na  podstawie zgromadzonych przez siebie informacji  i obejrzanych filmów, a następnie wspólne ich rozwiązywanie,
  • wykonywanie plakatów informujących np. o czasie rozkładu surowców wtórnych w przyrodzie oraz nawołujących  do oszczędzania energii i wody,
  • wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią – analiza map, źródeł informacji w internecie,

Jadwiga Sikora

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.