Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja DRODZY ÓSMOKLASIŚCI, DRODZY RODZICE ÓSMOKLASISTÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych ( między innymi z angielskiego i  niemieckiego).

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

PROSIMY, aby dzieci po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązały zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie-każdego poprzedzającego egzamin dnia otrzymacie informację na librusa, jaka to ma być forma. Również otrzymacie informacje w jakiej formie i gdzie macie przesłać , uzupełnione pliki tak, aby nauczyciele mogli je sprawdzić i przekazać Wam informację zwrotną. Po wydrukowaniu wyników poprosimy Was również o samoocenę własnej pracy.

DRODZY UCZNIOWIE :

Próbny egzamin ósmoklasisty daje Wam szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, daje Wam również możliwość zidentyfikowania wiadomości i  umiejętności, które opanowaliście już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i  umiejętności, które wymagają od Was jeszcze doskonalenia. Dlatego tak ważne jest, abyście wykorzystali tą szansę. Test jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów naszej szkoły, zatem nie ma możliwości, żebyście nie wzięli w nim udziału(jedynie sytuacje losowe będą usprawiedliwione- rozstrzyga nauczyciel).TRZYMAM ZA WAS KCIUKI I MAM NADZIEJĘ, ŻE KIEDY PODSUMUJECIE WYNIKI TESTU OKAŻE SIĘ, ŻE JUŻ NIE WIELE NALEŻY DOSKONALIĆ.

DRODZY RODZICE:

Prosimy, aby umożliwić Dzieciom  przeprowadzenie egzaminu w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu:

 • rozpoczęcie pracy z arkuszem egzaminacyjnym ma rozpocząć się o godzinie 9 rano, dlatego proponujemy ,aby ósmoklasiści posiadający rodzeństwo w dniach 30.03,1.04, 2.04,mogli korzystać ze sprzętu komputerowego o godzinie 9
 • samodzielne rozwiązywanie zadań przez Uczniów-liczymy na Państwa pomoc, aby dzieci nie zaglądały do innych źródeł podczas rozwiązywania testów, tylko wtedy będziemy mogli określić to ,co dzieci umieją a nad czym jeszcze trzeba będzie popracować
 • stworzenie w tych dniach i w tych godzinach cichego ,wygodnego miejsca, zbliżonego do tego ,jakie dzieci mają przygotowane w szkole podczas egzaminu
 • WIEM, ŻE NIE BĘDZIE TO PROSTE, ALE JESTEM PRZEKONANA, ŻE ZROBICIE PAŃSTWO WSZYSTKO, ŻEBY BYŁO MOŻLIWE                      

  Ilona Kaźmierska

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.