Konsultacje w szkole – informacja dla rodziców

Szanowni Państwo!

Od 1 czerwca 2020r. istnieje możliwość uczestnictwa Państwa dzieci w konsultacjach z nauczycielami, na terenie szkoły. Ze względu na panujące obostrzenia podczas dowozu, ilości dzieci w klasach i podczas posiłków. Aby móc zorganizować w sposób bezpieczny przejazd i pobyt dzieci w szkole potrzebujemy dokładnych informacji o ilości chętnych dzieci oraz przedmiotów z jakich dzieci chciałyby skorzystać z konsultacji.
Prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi:

1.czy istnieje potrzeba u Państwa dzieci skonsultowania się z nauczycielem w sposób bezpośredni w szkole.
2. z jakich przedmiotów istnieje taka potrzeba (np matematyka, polski itd.)

Odpowiedzi na powyższe pytania należy zgłosić do wychowawcy w formie pisemnej poprzez Librusa do wtorku(26.05.2020) do godz. 15.00. Jeżeli wychowawca nie otrzyma w wyżej wymienionym terminie odpowiedzi będziemy to traktować jako brak zainteresowania udziału w konsultacjach Państwa dzieci.

Pozdrawiam i życzę zdrówka
Ilona Kaźmierska

Procedura dla rodziców

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.