Absolwenci klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020

      Celem przyznawania tytułu NAJLEPSZY ABSOLWENT jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz innej działalności w ciągu całego cyklu nauczania. Jest to forma wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

      Uczniom, którzy zakończyli  rok 2019/2020 z wyróżnieniem, za wysokie osiągnięcia w nauce i postawę godną naśladowania zostały wręczone dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Szczecinek Ryszarda Jasionasa oraz dwie statuetki dla najlepszych absolwentów 2019/2020. W tym roku otrzymali je:

  1. Stawowczyk Antoni – średnia ocen 5,33
  2. Wasilczyszyn Zuzanna – średnia ocen 5,28

Oboje otrzymali również ocenę ze sprawowania :  wzorowe

            Zarówno Zuzia jak i Antek byli bardzo dobrymi  uczniami klasy VIII. Oboje okazywali wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, udzielali się jako wolontariusze, aktywnie uczestnicząc w pracach na rzecz szkoły i klasy oraz lokalnego środowiska. Wchodzili w skład pocztu sztandarowego naszej szkoły. Zawsze służyli pomocą kolegom i koleżankom, szanując poglądy innych, dbali o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób. Godnie, kulturalnie zachowywali się zarówno w szkole jak i poza nią, okazując szacunek innym osobom. Potrafili korzystać z dostępnych źródeł informacji i systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. Uzasadniali swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji.

Uczniowie rozwijali również swoje zainteresowania i uzdolnienia:

Zuzia- sportowe (lekkoatletyka): jest czołową zawodniczką w biegach sprinterskich i płotkarskich, posiada V klasę sportową PZLA, jest powołana do Kadry Województwa Zachodniopomorskiego w biegach płotkarskich w kategorii U 16.

Antek -wiedzowe: brał udział w szkolnym konkursie Uzależnieniom STOP oraz w kuratoryjnym konkursie z fizyki i chemii.

            Życzymy Wam, aby Wasz wysiłek i wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przynosiły Wam kolejne sukcesy w życiu. Życzymy Wam szczęścia, radości i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.