Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informacja dla uczniów:

Kochane Dzieci!

Bardzo się za Wami stęskniliśmy i nie możemy doczekać się chwili kiedy się z Wami zobaczymy. Na szczęście ten czas jest już blisko. Spotykamy się w szkole we wtorek 01.09.2020r. o godz. 8.00. Być może to spotkanie będzie inne niż zwykle, na początku roku szkolnego. Ale przecież nie to jest najważniejsze. Najważniejsze to to że znowu się spotkamy i że spotkacie się znowu ze sobą.

Kochani!

Wy i my jesteśmy przecież tacy sami. Znamy się, lubimy, stęskniliśmy się za sobą. Dlatego nie ma czego się obawiać to będzie fajne spotkanie. Przez ten czas kiedy Was nie było odbywały się remonty, jest kilka małych i dużych zmian. Wszystko po to, abyście czuli się dobrze w naszej szkole, aby było Wam miło i przyjemnie. Jesteśmy przekonani, że tak będzie.  Zmieniły się tylko okoliczności i rzeczywistość, które nas dzisiaj otacza. Musimy wszyscy się do niej dostosować i nauczyć zasad, które sprawią, że będziemy bezpieczni. Dlatego takie ważne jest to, aby stosować się do procedur, które przygotowaliśmy. Pamiętacie, jak przed pandemią spotykaliśmy się w klasach z Panem pedagogiem i rozmawialiśmy na temat zasad. Tworzyliście swoje własne klasowe i szkolne zasady, które dla Was były ważne i sprawiały żebyście czuli się bezpieczni. Teraz do tych zasad dojdą te, które przedstawią Wam wychowawcy klas, o których będą Wam przypominać na lekcjach nauczyciele, po to abyśmy się ich nauczyli. WIERZYMY W WAS JESTEŚCIE MĄDRZY I POTRAFICIE SIĘ UCZYĆ!!! Udowodniliście nam swoją postawą w czasie nauczania zdalnego i naprawdę jesteśmy w Was dumni. DLATEGO NIE MAMY CZEGO SIĘ OBAWIAĆ. JEŻELI WSPÓLNIE BĘDZIEMY TRZYMAĆ SIĘ ZASAD- BĘDZIEMY BEZPIECZNI.

1 września 2020r. o godz. 8.00 na orliku szkolnym (w razie deszczu na hali sportowej) spotykamy się na rozpoczęciu roku szkolnego. Pamiętajcie o maseczkach, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i o dobrym humorze na rozpoczęcie nowego roku.

Do zobaczenia Dyrektor i Nauczyciele

Obowiązki uczniów:

1.Uczniowie przestrzegają ogólnych zasad zapobiegawczych wymienionych w punktach 1) – 9) niniejszej procedury, w zależności od ich wieku i możliwości psychofizycznych.

2.Uczniowie korzystający z zajęć dodatkowych ustawiają się pod salą, w której powadzone są zajęcia, w zachowaniu odległości pomiędzy sobą, czekając na nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie klas I-III zastają sprowadzeni przez swoich wychowawców i czekają na przygotowanych ławeczkach koło szatni.

3.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.Dyrektor szkoły rekomenduje noszenie maseczek chroniących usta i nos z chwilą wejścia do budynku i przebywania w częściach wspólnych budynku szkoły (szatnia, stołówka, korytarze, łazienki). Jeżeli uczeń uważa to za konieczne może nosić maseczkę ochronną w całym budynku szkoły.

5.Uczniowie przebywają w salach określonych harmonogramem pracy szkoły (dotyczy to również zajęć dodatkowych).

6.Uczniowie korzystają z własnego zestawu podręczników i przyborów. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7.Uczniowie nie przynoszą z domów zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

8.Uczeń korzysta z wody pitnej w przyniesionej z domu, podpisanej butelce. Butelkę trzyma w plecaku i po napiciu się chowa do plecaka. Nie przekazuje butelki osobom trzecim.

9.Posiłki przyniesione przez ucznia mogą być spożywane jedynie w czasie przerw w stołówce szkolnej (w kl. I-III i Oddziałów Przedszkolnych w salach lekcyjnych), a gdyby nie było takiej możliwości ze względu na zbyt dużą ilość uczniów w stołówce- posiłek spożywają w klasie.

10.Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły (nie zbieraj się w grupach, spędzaj przerwę w okolicy swojej sali lekcyjnej, nie biegaj, w miarę możliwości przebywaj na tej samej kondygnacji).

11.Uczniowie stosują się ściśle do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Informacja dla rodziców:

Drodzy Rodzice!

Nadszedł czas rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Będzie on inny niż każdy poprzedni. Nie miejmy jednak obaw. Ze wszystkim sobie poradzimy, jeżeli tak jak do tej pory, będziemy ze sobą współpracować. W tym miejscu chcielibyśmy Państwu jeszcze raz podziękować za współpracę, wysiłek i zaangażowanie w poprzednim roku szkolnym. Gdybyśmy mogli Rodzicom i Opiekunom wystawić ocenę, byłaby to 6+. Dlatego jesteśmy spokojni o to, że i teraz przy nowych zasadach uda nam się bezpiecznie przeprowadzić NASZE DZIECI przez ten rok szkolny.

Prosimy Państwa, abyście dopilnowali, skrupulatnie obserwując codziennie przed pójściem do szkoły swoje dziecko (I TO JEST NAJWAŻNIEJSZA ZASADA), aby przychodząc do szkoły nie miało ono żadnych objawów chorobowych infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka). Gdyby takie objawy u dziecka się pojawiły, PROSIMY O POZOSTAWIENIE DZIECKA W DOMU. Gdyby takie objawy u dziecka pojawiły się w szkole, będziemy Państwa informować, po to abyście bezzwłocznie odebrali dziecko ze szkoły. Wszystkie zasady postępowania ujęte są w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pandemii w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Turowie w zakładce DOKUMENTY. To bardzo ważne abyście się Państwo z nimi zapoznali. Będziemy z Państwem w ciągłym, bieżącym kontakcie poprzez wychowawców klas. Głównym komunikatorem będzie Librus, telefon i strona internetowa szkoły. Dlatego prosimy o bieżącą ich obserwację.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów odbędzie się 01.09.2020r. o godz. 8 na orliku. Gdyby aura nie sprzyjała, spotkamy się z dziećmi na hali sportowej. W rozpoczęciu roku szkolnego, ze względu na bezpieczeństwo mogą wziąć udział tylko dzieci (bez rodziców). Jedynym wyjątkiem są nasze pierwszaczki – uczniowie klasy I i ich Rodzice, dla których ten dzień jest bardzo ważny, i tylko oni mogą wspólnie przybyć na uroczystość. Nasi najmłodsi – przedszkolaczki 3,4,5 i 6 latki 1 września nie przyjeżdżają do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Z Wami spotkamy się 2 września. Wychowawcy klas 1.09 przekażą poprzez dzieci dla Państwa zgody i oświadczenia, które są niezbędne do funkcjonowania w szkole wg ustalonych na czas pandemii procedur. Dlatego prosimy o podpisanie i dopilnowanie, aby dzieci 2 września przyniosły ze sobą  i przekazali wychowawcą klas wszystkie podpisane dokumenty.

Aby pobyt dzieci w szkole był bezpieczny, cała społeczność szkolna musi dostosować się do ustalonych zasad. Przesyłamy poniżej treść z procedury dotyczące obowiązków Rodziców (to dla ułatwienia) Oczywiście należy, zapoznać się z całą procedurą.

Życząc Państwu dużo zdrowia, w pełni wierząc w naszą dalszą owocną współpracę, pozdrawiamy serdecznie mówiąc do zobaczenia i usłyszenia

Dyrektor i Nauczyciele

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych:

1.Rodzic/opiekun prawny przestrzega ogólnych zasad zapobiegawczych wymienionych w punktach 1) – 9) niniejszej procedury.

2.Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko o odpowiedniej porze zgodnie z planem zajęć danego dnia. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.Pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna ma prawo na pomiar  temperatury ciała u dziecka w razie pojawienia się objawów chorobowych. Pomiaru dokonuje termometrem bezdotykowym na stałe znajdującym sie w sekretariacie szkolnym.

4.Dyrektor szkoły rekomenduje noszenie osłon ust i nosa przez uczniów szkoły we wszystkich powierzchniach wspólnych (szatnia, stołówka, korytarze, łazienki). Rodzice / opiekunowie prawni aprobując rekomendację zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa oraz opakowanie (woreczek, pudełko do jej higienicznego przechowywania).

5.Rodzice / opiekunowie prawni wyposażają dziecko we własny zestaw podręczników i przyborów.

6.Rodzice / opiekunowie prawni dbają o to, aby dzieci nie przynosiły z domów zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

7.Rodzice / opiekunowie prawni instruują dziecko o konieczności stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu od innych osób, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.

8.Rodzice / opiekunowie prawni wyposażają dziecko w kubek do picia wody (jeżeli chcą aby dziecko korzystało z wody udostępnionej przez szkołę). Woda do picia nie będzie mogła być nalewana do butelek przynoszonych przez dzieci.

9.Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły.

Całość procedury zapewniającej bezpieczeństwo w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.