Spotkanie z Teatrem „Kurtyna”

29.09.2020 ponownie do naszej szkoły zawitał Krakowski Teatr „ Kurtyna” jeden z najstarszych teatrów profilaktycznych. Spektakl, który w tym roku zaprezentowali, w interesujący i przystępny sposób przedstawiał zagrożenia, na które narażeni są młodzi ludzie. Aktorzy przedstawili pozytywne wzorce postępowania oraz wymagania stawiane młodzieży przez świat dorosłych. Kształtował postawy aprobujące abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych , umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywną postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań. Dostarczył nam mnóstwa pozytywnych emocji, a także szanowanie drugiego człowieka i uczył przestrzeganie zasad.

Bardzo dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie przedstawień.

Mariola Stefaniak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.