Informacja dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, abyście dopilnowali, skrupulatnie obserwując codziennie przed pójściem do szkoły swoje dziecko (I TO JEST NAJWAŻNIEJSZA ZASADA), aby przychodząc do szkoły nie miało ono żadnych objawów chorobowych infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka). Gdyby takie objawy u dziecka się pojawiły, PROSIMY O POZOSTAWIENIE DZIECKA W DOMU. Gdyby takie objawy u dziecka pojawiły się w szkole, będziemy Państwa informować, po to abyście bezzwłocznie odebrali dziecko ze szkoły. Wszystkie zasady postępowania ujęte są w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pandemii w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Turowie w zakładce DOKUMENTY. To bardzo ważne abyście się Państwo do nich stosowali. Będziemy z Państwem w ciągłym, bieżącym kontakcie poprzez wychowawców klas. Głównym komunikatorem będzie Librus, telefon i strona internetowa szkoły. Dlatego prosimy o bieżącą ich obserwację.

Aby pobyt dzieci w szkole był bezpieczny, cała społeczność szkolna musi dostosować się do ustalonych zasad. Przesyłamy poniżej treść z procedury dotyczące obowiązków Rodziców (to dla przypomnienia)

Życząc Państwu dużo zdrowia, w pełni wierząc w naszą dalszą owocną współpracę, pozdrawiamy serdecznie mówiąc do zobaczenia i usłyszenia

Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych:

1.Rodzic/opiekun prawny przestrzega ogólnych zasad zapobiegawczych wymienionych w punktach 1) – 9) niniejszej procedury.

2.Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko o odpowiedniej porze zgodnie z planem zajęć danego dnia. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.Pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna ma prawo na pomiar  temperatury ciała u dziecka w razie pojawienia się objawów chorobowych. Pomiaru dokonuje termometrem bezdotykowym na stałe znajdującym sie w sekretariacie szkolnym.

4.Dyrektor szkoły rekomenduje noszenie osłon ust i nosa przez uczniów szkoły we wszystkich powierzchniach wspólnych (szatnia, stołówka, korytarze, łazienki). Rodzice / opiekunowie prawni aprobując rekomendację zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa oraz opakowanie (woreczek, pudełko do jej higienicznego przechowywania).

5.Rodzice / opiekunowie prawni wyposażają dziecko we własny zestaw podręczników i przyborów.

6.Rodzice / opiekunowie prawni dbają o to, aby dzieci nie przynosiły z domów zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

7.Rodzice / opiekunowie prawni instruują dziecko o konieczności stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu od innych osób, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.

8.Rodzice / opiekunowie prawni wyposażają dziecko w kubek do picia wody (jeżeli chcą aby dziecko korzystało z wody udostępnionej przez szkołę). Woda do picia nie będzie mogła być nalewana do butelek przynoszonych przez dzieci.

9.Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.