INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.10.2020r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U. rok 2020 poz. 1758) proszę o bezwzględne przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie całego budynku szkoły.

Dotyczy: uczniów (dotyczy również klas I-III), nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i pozostałych osób wchodzących na teren szkoły.

Podczas: przerw śródlekcyjnych, w stołówce, na hali, w bibliotece, w szatni, podczas przyjmowania interesantów, na spotkaniach z rodzicami, w pokoju nauczycielskim, w gabinecie pedagoga, sekretariacie, pomieszczeniach obsługi i pozostałych sytuacjach należy przestrzegać tego obowiązku, a także stosować utrzymanie dystansu społecznego.

 

Dyrektor Szkoły im. T. Kościuszki w Turowie

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.