Uczniowie poznają drzewa i krzewy rosnące w okolicy

Znajomość krajowych drzew i krzewów powinna stać się powszechna. Każdy  z nas spacerując po lesie czy parku powinien umieć rozróżnić sosnę od świerka, lipę od dębu czy buka. Aby w taką umiejętność wyposażyć uczniów kl.IV i VIII, na zajęciach ekologicznych wyruszyliśmy w okolice szkoły. Podczas spaceru uczniowie poznawali nazwy i charakterystyczne cechy spotykanych po drodze drzew i krzewów, uczyli się jak je rozróżniać. Przy okazji utrwalone zostały wiadomości dotyczące warstwowej budowy lasu i typów lasów występujących w Polsce. Uczniowie kl. IV zebrali też liście rozpoznawanych gatunków. Posłużyły im one do przygotowania pięknych zielników. Uczniowie klasy 8 w ramach utrwalenia i poszerzenia wiadomości o drzewach i krzewach, przygotowali na ich temat prezentacje multimedialne.

Anna Turkowska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.