INFORMACJA OD DYREKTORA SZKOŁY

DRODZY RODZICE!

Od poniedziałku 25 października, w naszej szkole, tak jak i w całej Polsce, uczniowie klas 4-8 przechodzą na tryb zdalnego nauczania. Ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że taka sytuacja może nastąpić, jesteśmy do niej przygotowani. Wszystkie dzieci zabrały do domu podręczniki i ćwiczenia, zostały przeszkolone i wiedzą, jak mają postępować aby uczestniczyć w lekcjach, które odbywać będą się według planu i w czasie rzeczywistym (w tych samych godzinach, w których dzieci miały lekcje, inne zajęcia lub zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole). Lekcje odbywać się będą na platformie Microsoft Teams, na tej samej na której mieliście Państwo spotkanie z wychowawcami klas. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – 947137472.

Pracujemy według zasad:

 1. Uczniowie codziennie o 7:45 włączają komputer, sprawdzają sprawność urządzenia, łączność Internetu i przygotowują się do lekcji (mają przygotowane podręczniki i zeszyty, zgodnie z planem lekcji) – prosimy o przygotowanie miejsca pracy dziecka (biurko lub stolik, wygodne krzesło, dobrze oświetlone miejsce, zapewnienie spokoju i ciszy) tak aby dzieci mogły swobodnie i efektywnie pracować.
 2. Jeżeli nauczyciel będzie nieobecny w szkole, aby nie obciążać dzieci pracą przy komputerze, nie będziemy w tym czasie wprowadzać lekcji zastępczych, tak aby dzieci miały możliwość odpoczynku. Jeżeli w tym czasie będzie możliwość prowadzenia zajęć przez innych nauczycieli, będą to przedmioty, które zwykle sprawiają najwięcej trudności i wymagają ciągłego ćwiczenia.
 3. Wszystkie lekcje i zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym według planu.
 4. Lekcje prowadzimy w formie online na Microsoft Teams – nie korzystamy z innych platform (nie ściągamy żadnych dodatkowych aplikacji, wszystko, co potrzebne do pracy znajduje się na tej platformie i jest bezpłatne dla uczniów).
 5. Na początku każdej lekcji sprawdzona będzie obecność, dlatego prosimy, jeżeli dziecko będzie nieobecne na zajęciach, o wcześniejszą informację do sekretariatu. Jeśli dziecko będzie nieobecne na zajęciach, a my nie zostaniemy o tym fakcie wcześniej poinformowani, wychowawca klasy skontaktuje się z rodzicami tego samego dnia, w celu zweryfikowania nieobecności dziecka. Ułatwi nam to wspólną kontrolę nad dziećmi.
 6. Lekcje wychowania fizycznego również prowadzone będą zgodnie z planem i w formie online. Dlatego prosimy o przygotowanie dzieciom strojów sportowych (oczywiście nie wymagamy białych koszulek i granatowych spodenek). Prosimy tylko żeby były one wygodne i luźne, tak aby dzieci swobodnie mogły wykonywać ćwiczenia na niewielkiej powierzchni (chcemy aby dzieci utrzymały formę i sprawność fizyczną, a jednocześnie budowały odporność).
 7. Postaramy się zadbać też o dobrą kondycję psychiczną naszych uczniów poprzez bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym (lekcje wychowawcze) i indywidualny kontakt w miarę potrzeb. Dlatego też, jeśli zauważą Państwo taką potrzebę, prosimy o kontakt z sekretariatem lub bezpośrednio z Pedagogiem – 694-175-302
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości i potrzeby kontaktu ze szkołą prosimy o bezpośredni kontakt według kolejności:
  1. Kontakt z wychowawcą (nauczyciel nie będzie odbierał telefonu w czasie prowadzenia zajęć)
  2. Telefon do sekretariatu szkoły
  3. Telefon do Dyrektora
 9. Rodzic jest zobowiązany do codziennej kontroli librusa na swoim koncie, przez które będziemy się z Państwem kontaktować w miarę potrzeb.
 10. Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Rady Ministrów, dzieci do 16 roku życia w godzinach 8-16 (w czasie nauki szkolnej), nie mogą poruszać się poza domem bez opieki osoby dorosłej a także proszę dopilnować aby dzieci nie spotykały się w grupach powyżej 5 osób.
 11. Prosimy o przestrzeganie zasad, pozostanie w domach, noszenie maseczek, zachowywanie odległości i dopilnowanie aby dzieci stosowały wyżej wymienione zasady. Im bardziej będziemy stosować się do ustalonych reguł , tym szybciej wrócimy do szkoły, do normalności i nauki stacjonarnej.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.