Podróż do krainy wartości – Bezpieczeństwo

Uczniowie klasy drugiej uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjnych „W krainie wartości”. Głównym tematem zajęć jest przybliżenie dzieciom wartości, którymi powinny kierować się w życiu. Jedną z ważniejszych wartości jest bezpieczeństwo. Istotne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz nabycie umiejętności  bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. W ramach realizowanych zajęć uczniowie rozwijali wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w szkole oraz w ruchu drogowym. Uczniowie utworzyli kodeks klasowy zawierający  zasady zachowania obowiązujące w szkole. Utrwalili numery alarmowe oraz zasady udzielania i wzywania pomocy. Poprzez zabawę opanowali również umiejętność przekazywania informacji  do odpowiednich służb z miejsca zdarzenia. W ramach zajęć praktycznych odbyła się pogadanka  o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz próbny alarm przeciwpożarowy. Wszystkim podjętym działaniom towarzyszyła twórczość plastyczna i muzyczna. Uczniowie nie tylko poznawali  wiersze i piosenki ale również uczestniczyli w zabawach ruchowych oraz oglądali filmy edukacyjne.

 

Wychowawca Kamila Jakubowska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.