Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku we wrześniu uczniowie szkół przygotowują się do kampanii wyborczej kandydatów chcących pracować w Samorządzie Uczniowskim. W bieżącym roku szkolnym ze względu na obostrzenia COVID wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole przebiegały inaczej niż w latach ubiegłych. Dotychczas chętni kandydaci do pracy przedstawiali swoje założenia i pomysły na plakatach i ulotkach,  które były wywieszane na głównym holu szkoły oraz przedstawiali swoje programy pracy na ogólnym spotkaniu wszystkich klas. Ze względu na pandemię nie mogliśmy wywieszać swoich propozycji pracy na tablicach ogłoszeń, nie mieliśmy również możliwości bezpośrednich agitacji i spotkań z wyborcami. Jedynym wyjściem była zmiana zasad w regulaminie SU. W poszczególnych klasach  odbyły się wybory, podczas których uczniowie wybrali swoich kandydatów do pracy, następnie spotkaliśmy się w wąskim gronie i podczas jawnego głosowania wybraliśmy najważniejsze osoby w SU oraz ustaliliśmy sekcje i ich zadania, które będą działały w bieżącym roku szkolnym.

Przewodnicząca- Zuzanna Majchrzak kl VIII
z-ca- Roksana Zięba    kl VII
sekretarz – Aleksandra Bakuła kl VII
skarbnik – Julia Brajer kl VI

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i oczywiście zapraszamy do wspólnej pracy wszystkich wytypowanych kandydatów klas.

Mariola Stefaniak, Maria Barys

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.