Lekcja tolerancji i szacunku

Niedawno klasa czwarta omawiała podczas lekcji fragment utworu Anny Onichmowskiej  „Najwyższa góra świata”. Uczniowie próbowali własnymi słowami wyjaśnić, czym dla nich jest pojęcie „tolerancja”, następnie w słowniku synonimów, odczytywali wyrazy bliskoznaczne do objaśnionego terminu i zapisywali je w zeszytach.
Zastanawialiśmy się czym jest tolerancja, dlaczego jest ważna i po co nam jest różnorodność.

Podczas lekcji ustaliliśmy tezy:
– Osoba tolerancyjna szanuje cudze poglądy
– Darzy szacunkiem wszystkich ludzi, bez względu na kolor skóry czy wyznawaną religię
– Jest cierpliwa i wyrozumiała dla innych
– Tolerancja przejawia się w szacunku, akceptacji i uznaniu, że każdy z nas może po prostu różnić się od siebie
Po przeczytaniu fragmentu tekstu opisującego zaistniałą sytuację w przedszkolu bohatera, odszukaliśmy fragmenty świadczące o braku tolerancji wśród dorosłych i dzieci, oceniliśmy decyzję taty Kubusia.
Na zakończenie lekcji ułożyliśmy zdania, w których uzasadniliśmy , że nie wszyscy muszą być jednakowi, a jako pracę domową uczniowie wykonali portrety bliskiej osoby metodą kolażu.

 Mariola Stefaniak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.