Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia na całym świecie obchodzimy Dzień Wolontariusza. Ten dzień to świetna okazja, aby mówić o wolontariacie, o wolontariuszach oraz podsumować zrealizowane akcje i przedsięwzięcia. Szkolny Klub Wolontariuszy cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W tym roku wolontariuszami są uczniowie z klas IV-VIII Zuzanna Kadłub, Aleksandra Wajda, Aleksandra Bakuła, Igor Łosek , Karol Jurak-Okoń, Zofia Bakuła, Julia Brajer, Karolina Bryszewska, Maciej Czense, Szymon Ćwikliński, Natalia Góźdź, Klaudia Klemiec, Maciej Małecki, Maria Pabisiak, Nikodem Tiede, Hubert Kościukiewicz, Alicja Lewiata.Wolontariat działa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, uczy empatii, tolerancji, kształtuje kreatywność, odpowiedzialność, otwartość na drugiego człowieka oraz kształtuje umiejętność działania zespołowego. Dzięki otwartości wolontariuszy na drugiego człowieka za nami już udana akcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych „Szkoło Pomóż i Ty” oraz akcja „Pamiętamy o zmarłych’. W piątek  4 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wolontariusza. W klasach I-III odbyły się zajęcia muzyczno-plastyczne w ramach których wychowawcy  przeprowadzili pogadankę nt. Co to jest wolontariat ?, dzieci  słuchały i śpiewały piosenki o tematyce wolontariatu oraz wykonały pracę plastyczną nt. pomocy drugiemu człowiekowi. Realizacja wielu przedsięwzięć planowana jest do końca roku szkolnego, a mianowicie projekt ekologiczny „Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza” oraz akcja charytatywna, która polega na zbieraniu nakrętek na wyjazd rehabilitacyjny dla chorego Mateusza. Przed nami jeszcze wiele nowych przedsięwzięć, w których będziemy z przyjemnością uczestniczyć. 5 grudnia to dzień w którym warto podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie, które przyczynia się do promowania wolontariatu wśród społeczeństwa szkolnego i lokalnego. Drodzy Wolontariusze dziękuję za waszą obecność, dzięki Wam możemy czynić tak wiele dobra i pomóc ludziom w potrzebie. Zachęcamy wszystkich rodziców, uczniom do współpracy na rzecz wolontariatu.

Koordynator Aneta Robak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.