Różne oblicza miłości

Odpowiednio ukształtowany i trwały system  wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia każdego człowieka. Umożliwia podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, dokonywanie właściwych wyborów.
W ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego, uczniowie klasy VIII na  zajęciach wychowawczych analizowali wartość jaką jest miłość.
Przedstawili swoją interpretację tego pojęcia. Wymienili atrybuty miłości, zaproponowali w jaki sposób i komu możemy okazywać to uczucie w życiu codziennym. Analizując treść „Hymnu o   miłości” św. Pawła, uzmysłowili sobie, że miłość czasami wymaga poświęceń i cierpliwości. Mam nadzieję, że zrealizowane zajęcia przyczyniły się do poszerzenia zakresu wiedzy uczniów o istocie tego tak ważnego uczucia jakim jest miłość. 

Anna Turkowska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.