Moje pierwsze prawo jazdy

W miesiącu czerwcu uczniowie klasy IV przystąpili do egzaminu na Kartę Rowerową.

Celem egzaminu było:
– znajomość zasad przepisów ruch drogowego,
– znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
– kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
– popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu.

Egzamin składał się z dwóch części:
I części teoretycznej- sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego
II części praktycznej- dotyczącej umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie ,którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
Uczniowie wykazali się znajomością przepisów ruchu drogowego jak i umiejętnością jazdy na rowerze. Pozytywnie zaliczyli swój egzamin i otrzymali swoje pierwsze prawo jazdy. Wszystkim, którzy otrzymali kartę rowerową , życzę szerokiej i bezpiecznej drogi.

Krystyna Ludwiczak

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.