„Sprzątanie Świata Polska” w naszej szkole

     Już od 27 lat,  w trzecim tygodniu września, na całym świecie obchodzona jest akcja „Sprzątanie Świata”. Ma na celu promowanie proekologicznych zachowań, oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

W naszej szkole na godzinach wychowawczych uczniowie zapoznali się z zasadami racjonalnego gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości odpadów plastikowych. Klasa IV na lekcjach matematyki pracowała z kartami pracy o tematyce ekologicznej. W poniedziałek 20 września, zaopatrzeni w różnokolorowe worki i jednorazowe rękawiczki, uczniowie z klas I-III i V – VIII   z entuzjazmem wyruszyli, aby z okolic szkoły i terenu wsi uprzątnąć śmieci. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efektem pracy uczniów było kilka worków zebranych odpadów. Mam nadzieję, że udział młodzieży w tegorocznej akcji przyczyni się do większej dbałości o otaczające środowisko i zachęci ich do bardziej świadomego gospodarowania wytwarzanymi na co dzień odpadami.

 Anna Turkowska

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.