Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami

14 października w naszej szkole miały miejsce podniosłe uroczystości. Było to pasowanie na ucznia klasy pierwszej oraz święto Komisji Edukacji Narodowej. Ceremonię pasowania poprzedziły występy pierwszoklasistów, którzy wierszem, piosenką i grą na instrumentach muzycznych uświetnili uroczystość. Po występach wokalno-recytatorskich       i zdaniu egzaminu na pierwszoklasistę, uczniowie ślubowali, iż będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, dbać o dobre imię klasy i szkoły. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz prezenty od Rodziców, Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” i uczniów klasy trzeciej.

W tym dniu odbyły się również obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły pani Ilona Kaźmierska podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Szkolną uroczystość zaszczycił swoją obecnością wójt Gminy Szczecinek pan Ryszard Jesionas, który wręczył nagrodę Wójta Gminy Szczecinek panu Andrzejowi Tarasewiczowi. Szczególne gratulacje skierował do dyrektora szkoły, pani Ilony Kaźmierskiej, która uzyskała nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 Ten dzień pełen wrażeń na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli.

Wychowawczyni klasy I

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.