———- Rok szkolny 2020/2021 ———-

———- Rok szkolny 2019/2020 ———-

Działania profilaktyczne

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem  13 listopada  br. Rodzice  Szkoły Podstawowej w Turowie  uczestniczyli w spotkaniu z  przedstawicielem Stacji Epidemiologiczno Sanitarnej w Szczecinku z Panią Izabela Jadwiżyc – Oświata Zdrowotna. Tematem wykładu były zagrożenia związane z cyberprzemocą, netoholizmem i fonoholizmem. Prelegentka opowiadała, jakie skutki wiążą się z nieumyślnym „serfowaniem” w internecie … Czytaj więcej

———- Rok szkolny 2018/2019 ———-

Spotkanie w Straży Miejskiej w Szczecinku

Niezwykle ciekawe i pouczające spotkanie dzieci odbyło się 16 listopada w siedzibie Straży Miejskiej. Grupa 5 i 6-latków wzięła udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Specjalistkę Paulinę Peciak-Nazarewską. Głównym celem tego spotkania było przedstawienie zagrożeń na drodze, podwórku i domu. Dzieci odgrywały scenki dramowe, które miały przygotować  do radzenia sobie … Czytaj więcej

„Elementarze Bezpieczeństwa” klas trzecich

Nauczyciele naszej szkoły od pierwszych dni września realizują liczne działania, mające na celu zwiększenie świadomości dzieci jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w szkole, w domu, w ruchu drogowym i promocję tej problematyki w środowisku lokalnym. Uczniowie klas III pod kierunkiem wychowawców  wykonali „Elementarze Bezpieczeństwa”, w których zaprezentowali swoją wiedzę na … Czytaj więcej

Warsztaty dla uczniów klas trzecich „Od ziarna do chleba”

Gospodarstwo ekologiczne oferuje przestrzeń i niezliczone możliwości doświadczania wszystkimi zmysłami tego, co wiąże się z przyrodą i środowiskiem naturalnym. „Skąd pochodzi żywność?”, „Jak funkcjonuje gospodarstwo na co dzień?”, „Co żyje w ziemi?”. Na te i inne pytania uczniowie klas trzecich mogli znaleźć odpowiedź podczas wizyty edukacyjnej w gospodarstwie ekologicznym w … Czytaj więcej

Światowy Dzień Bez Papierosa w naszej szkole

31 maja każdego roku na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Bez Papierosa. W naszej szkole w ramach działań profilaktycznych uczniowie klas IV- VI i Gimnazjum przygotowali biuletyny informacyjne , a klasy młodsze pod czujnym okiem wychowawców przygotowały plakaty na temat szkodliwości palenia papierosów , które zostały wyeksponowane w klasach. Na … Czytaj więcej

Pokaz czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 15 i 16 maja w naszej szkole zorganizowany został pokaz czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele firmy “TADMED” zapoznali uczniów kl. IV-VI SP i I-III gimnazjum z  etapami wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacji, sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławień. Zwrócili uwagę na konieczność zadbania o bezpieczeństwo osoby poszkodowanej … Czytaj więcej

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie informatyczno – edukacyjnym „Lekki Tornister”

Akcja ta ma na celu uczulenie rodziców i dzieci na nadmierny ciężar uczniowskich plecaków, który powoduje wady postawy. To dzia­ła­nia proz­dro­wotne, zmie­rza­jące w kie­runku pro­fi­lak­tyki wad postawy wśród naj­młod­szych. W szcze­gól­no­ści zwra­camy uwagę na pro­blem prze­cią­żo­nych ple­ca­ków szkol­nych i nie­ko­rzystny wpływ ich nosze­nia na dzie­cięce krę­go­słupy. Uczniowie klas I – … Czytaj więcej

Warsztaty dla uczniów klas drugich „Od trawy do mleka”

W miesiącu październiku uczniowie klas drugich pod opieką wychowawców – pani K. Jakubowskiej i W. Pakulniewicz wzięli udział w warsztatach  „Od trawy do mleka” zorganizowanych przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie na terenie gospodarstwa ekologicznego Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie. Celem warsztatów był udział dzieci w animacji … Czytaj więcej