Klasa VIII

—————— Rok szkolny 2019/2020 ——————

Materiał przewidziany do realizacji w terminie 23.03.2020 – 27.03.2020

Język polski

Klasa VIII w dalszym ciągu realizuje zadania egzaminacyjne CKE. Uczniowie są w codziennym, stałym kontakcie z nauczycielem poprzez aplikację Messenger.

Język angielski

Język angielski

Język niemiecki

 1. Wykonaj zadani w podręczniku E 2 str. 70.
 2. Przeczytaj i przetłumacz tekst F str. 71
 3. Wykonaj zadanie G str. 71 w podręczniku
 4. Jesteś w Niemczech i zgubiłeś torbę podróżną. Napisz ogłoszenie w którym zawarte będą informacje:

-kiedy zgubiłeś torbę 

-jak wyglądała torba

-co było w środku

– w jaki sposób możne zostać oddana tobie zagubiona torba.

Matematyka

Matematyka

Biologia

Witam kochani.

Kolejne zadania do wykonania. Proszę przygotować je estetycznie i samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 27.03.2020r. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące sposobu wykonania zadań, proszę  o kontakt ze mną na portalu Librus Synergia.

Proszę przeczytać w podręczniku temat „Cechy populacji” (str.87-92). Możesz również obejrzeć materiał filmowy na youTube https://www.youtube.com/watch?v=_49AtYugTBI . Po zapoznaniu się z materiałami wykonaj w zeszycie następujące zadania:

a) dokończ definicje:

POPULACJA – to …………………………………………………………………………………………….

Odpowiedz na pytania:

b) Co nazywamy liczebnością a co zagęszczeniem populacji biologicznej?

c) Wymień 4 czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie populacji.

d) W jaki sposób mogą być rozmieszczone osbniki na terenie zajmowanym przez populację? Do każdego typu rozmieszczenia podaj 1 przykład populacji o danym sposobie rozmieszczenia osobników.

e) Czym różni się populacja rozwijająca się od populacji ustabilizowanej i wymierającej?

Historia:

Temat: Powojenna odbudowa.

Przejdź na stronę:

https://www.youtube.com/watch?v=f_l-VZ-L9bI

https://www.youtube.com/watch?v=uFCsnWALq9E

Przeczytaj cały temat z podręcznika str.172

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika i filmu:

 1. Jakie były zniszczenia spowodowane wojną w Polsce?
 2. W jaki sposób zagospodarowano Ziemie Odzyskane?
 3. Na czym polegała reforma rolna?
 4. Na czym polegała nacjonalizacja przemysłu i bitwa o handel?

Powodzenia!

Wos:

Temat: Media i opinia publiczna

Przeczytaj cały temat z podręcznika str.158

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika:

 1. Co to jest opinia publiczna?
 2. Co to są mass media i jakie są ich funkcje?

Przejdź na stronę:

https://epodreczniki.pl/a/informowac-wiedziec-rozumiec/DVJ71QrqF

Obejrzyj film, wykonaj ćwiczenie 12, a odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 1. Czym jest reklama?
 2. Czym są kampanie społeczne?

Podsumowanie:

Przejdź na stronę:

https://joemonster.org/art/44722

i zobacz jak łatwo media mogą nami manipulować.

 

Geografia:

Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

Przejdź na stronę:

https://prezi.com/p/dtfdajbktvyv/kanada-srodowisko-przyrodnicze-a-rozwoj-rolnictwa/

Przeczytaj cały temat z podręcznika str.132 – 139

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika i prezentacji:

Kanada – powierzchnia: ……………….., liczba ludności …………………. . Kanada to ………………….. kraj pod względem powierzchni na świecie. Największe miasto w Kanadzie to …………….. – liczy ……………… mieszkańców.

 1. Jaki wpływ na krajobraz Kanady ma klimat?
 2. Jaki wpływ na klimat Kanady mają prądy morskie?

(Zwróć uwagę na cyrkulację powietrza str. 135 )

 1. Opisz krótko rolnictwo i surowce naturalne Kanady.

A na koniec chwila relaksu – zdjęcia z Kanady:

https://www.youtube.com/watch?v=ThFCg0tBDck

i jeszcze – największe miasta Kanady:

https://www.youtube.com/watch?v=l9rpeUXzFs4

Powodzenia!

Informatyka:

Drodzy uczniowie!

Ponieważ, nie wszyscy uczniowie posiadają komputery lub odpowiednie oprogramowanie, dlatego proponuję, aby każdy uczeń zajął się min. 1 godzinę programowaniem. Poniżej znajduje się link do strony z programowaniem. Wejdźcie, wybierzcie drugą dowolną grę i przejdźcie wszystkie poziomy. Strona dostępna zarówno z komputera jak i tabletu lub smartfonu.

https://hourofcode.com/pl/learn

Pamiętajcie!

Programowanie uczy logicznego myślenia, wspiera kreatywność, uczy rozwiązywania problemów, pomaga odnaleźć się w świecie technologii.

Powodzenia!

Chemia

Witam kochani.

Kolejne zadania do wykonania. Proszę przygotować je estetycznie i samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 27.03.2020r. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące sposobu wykonania zadań, proszę  o kontakt ze mną na portalu Librus Synergia.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku „Metanol i etanol – alkohole monohydoksylowe” oraz obejrzeć materiał filmowy

 https://www.youtube.com/watch?v=XkCNIO3eyWw  

https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/Dn8wj39qS              

  Po zapoznaniu się z materiałami należy wykonać następujące zadania:

a) Opisz właściwości alkoholu metylowego i etylowego.

b) Odpowiedz na pytania :

„Czy alkohol ulega dysocjacji jonowej?”

„Na czym polega zjawisko kontrakcji?”

„Na czym polega reakcja charakterystyczna dla alkoholu etylowego?”

„Gdzie znajduje zastosowanie alkohol metylowy i etylowy?”

Fizyka

Witam kochani.

Kolejne zadania do wykonania. Proszę przygotować je estetycznie i samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 27.03.2020r. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące sposobu wykonania zadań, proszę  o kontakt ze mną na portalu Librus Synergia.

Proszę przypomnieć sobie temat „Opór elektryczny przewodnika” (str.116-118) a następnie w zeszycie wykonać następujące polecenia:

a) Dokończ definicję: OPORNIK – to ……………………………………………..

b) Wykonaj zadania (dane, szukane, wzór, obliczenia): 3, 4 i 7 (kilka zdań )

Edukacja dla bezpieczeństwa

Witam kochani.

Kolejne zadania do wykonania. Proszę przygotować je estetycznie i samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 27.03.2020r. Jeżeli będziecie mieli pytania dotyczące sposobu wykonania zadań, proszę  o kontakt ze mną na portalu Librus Synergia.

Proszę przeczytać w podręczniku temat „Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia” (str.120-94127) a następnie w zeszycie wykonać następujące zadania:

a) Podaj definicję zdrowia według WHO.

b) Wymień 4 rodzaje zdrowia i wyjaśnij na czym polegają.

Religia

Proszę obejrzeć  ten film i zrobić  notatkę: co Ci się podobało co nie. Czym jest wiara w Jezusa Chrystusa? Prace wykonać w zeszycie

https://www.youtube.com/watch?v=YaNmOQXdNY8

Dobrych wrażeń przy lekturze. milo i ciepło was pozdrawiam.

Ks Zbigniew

Materiał przewidziany do realizacji w terminie 13.03.2020 – 20.03.2020

Język polski

1.Do każdego z podanych związków wyrazowych dopisz co najmniej jeden synonim lub sformułowanie synonimiczne.

siać niezgodę, zadzierać nosa, szukać ze świecą, patrzeć przez palce, rzucać okiem, mieć nóż na gardle, budować zamki na lodzie, nabić w butelkę, szukać igły w stogu siana, iść jak po grudzie, wyprowadzić w pole, zrobić w konia, wpuścić w maliny, nie owijać w bawełnę, zapuszczać żurawia, drzeć koty, milczeć jak grób, wziąć się w garść

Które z podanych frazeologizmów stosuje się w języku potocznym, a które – także w języku literackim? Uzupełnij tabelę.

Język potoczny Język literacki
   
   
   

2.Użyj w zdaniach następujące zwroty:

spojrzeć spod rzęs, szepnąć z czułością, pomyśleć z nadzieją, upić się z rozpaczy, umrzeć ze śmiechu, powiedzieć ze złością, zapłakać ze zmartwienia

3.Ułóż zdania, stosując w nich podane niżej przenośne wyrażenia, tak by wykazać, że rozumiesz ich znaczenie.

biały kruk, łabędzi śpiew, niedźwiedzia przysługa, gołębie serce, słomiany ogień, ciepłe kluchy, niebieski ptak, różowe okulary, czarna owca, krokodyle łzy, czarna niewdzięczność

4.Napisz krótki tekst na temat: Dlaczego nie należy zrywać bezmyślnie kwiatów na łące? Postaraj się sformułować swoje argumenty, odwołując się do wybranego utworu literackiego.

 Spróbuj zakończyć wypowiedź rozważaniem o istocie piękna.

Język angielski

Lekcja 1

Proszę napisać w języku angielskim e-mail na poniższy temat:

Chcesz odwiedzić przyjaciela, który mieszka w Londynie. Jesteś bardzo poirytowany, ponieważ właśnie spóźniłeś się na samolot, którym miałeś do niego lecieć.  Napisz do niego e- mail w którym:

 • opisujesz swoje emocje związane ze spóźnieniem na samolot
 • relacjonujesz jak do tego doszło
 • chcesz dowiedzieć się, czy możliwy jest przyjazd w innym terminie.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów. Pamiętaj aby użyć od 50 do 120 słów.

Lekcja 2

 1. Proszę przeczytać w internecie informacje na temat czasu przeszłego Past Simple i jego zastosowania w zdaniach i zrobić na ten temat notatkę w zeszycie. W GOOGLE wpisujemy czas Past Simple i powinny się tam ukazać potrzebne do tego zadania informacje.
 2. Powtórzyć czasowniki nieregularne znajdujące się w podręczniku na stronie 123.

Język niemiecki

1.Wykonaj zadanie D1 str. 69 w książkach. Napisz ciąg dalszy historyjki oraz przetłumacz zdania pod obrazkami.

2.Przetłumacz zdania z podręcznika zad. E str. 70

3.Byłaś w Niemczech. Napisz e mail do koleżanki w którym opiszesz swój pobyt. Uwzględnij

Gdzie byłaś, jak długo, co robiłaś, gdzie mieszkałaś i czy pobyt był udany.

4.Podczas wycieczki rowerowej po Austrii chcesz wraz ze swoją grupą przenocować w pensjonacie. Tylko ty z  całej grupy znasz język niemiecki. We mailu do właściciela pensjonatu:

-zapytaj o odpowiednią liczbę miejsc noclegowych

-zapytaj o możliwość zamówienia posiłków w pensjonacie,

-zapewnij, że grupa nie sprawi właścicielowi żadnych kłopotów

( Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów)

5.Kolega z Niemiec zaprosił cię do siebie na wakacje w lipcu. W odpowiedzi napisz do niego e-mail, w którym

-poinformujesz go, że twój przyjazd nie będzie możliwy

-podasz powody odmowy przyjęcia zaproszenia

-zaproponujesz inna możliwość spotkania

( Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów)

6.Podczas pobytu w Niemczech zginął ci telefon komórkowy. W e-mailu do kolegi z Niemiec

-wymień miejsca, w których to się mogło stać

-opisz, jak się czujesz bez telefonu

-poproś kolegę o pomoc w zaistniałej sytuacji   

( Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów)

Historia:

Drogi uczniu!

Poniżej znajduje się materiał do samodzielnego opracowania na obecny tydzień tj. 16 – 20 marca 2020.

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=yChrddUbyy0

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4hz7wq6oA

https://epodreczniki.pl/a/film/DktMfLaSF

Przeczytaj cały temat z podręcznika str. 166

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika i filmu:

1.Jak zaczął się terror komunistyczny w Polsce i jakie organizacje tym się zajmowały?

2.Wymień organizacje i ugrupowania wojskowe (żołnierzy niezłomnych), które walczyły w podziemiu antykomunistycznym.

3.Opisz dowolną postać historyczną walczącą w podziemiu antykomunistycznym. ( na podstawie filmów lub podręcznika – np. Danuta Siedzikówna „Inka”, Witold Pilecki „Witold” )

Powodzenia!

Geografia:

Drogi uczniu!

Poniżej znajduje się materiał do samodzielnego opracowania na obecny tydzień tj. 16 – 20 marca 2020.

Temat: Urbanizacja w Ameryce

Przeczytaj cały temat z podręcznika str. 126

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika:

1.W jaki sposób rozmieszczona jest ludność w Ameryce?

2.Co to jest megalopolis i jakie są jego cechy? Wymień największe megalopolis w Ameryce.

3.Czym są slamsy?

4.Jakie warunki życiowe panują w slamsach?

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=HpgUpbYsUTE

Powodzenia!

Wos:

Drogi uczniu!

Materiał, który zaczęliśmy – Sejm, Senat, Prezydent – dokończymy po powrocie do szkoły.

Poniżej znajduje się materiał do samodzielnego opracowania na obecny tydzień tj. 16 – 20 marca 2020.

Temat: Organizacje obywatelskie

Przeczytaj cały temat z podręcznika str. 152

W zeszycie przedmiotowym pod tematem odpowiedz krótko na pytania, na podstawie podręcznika:

 1. Czym jest stowarzyszenie, a czym jest fundacja? ( tabela str. 152 )
 2. Czym zajmują się organizacje pozarządowe?
 3. Na czym polega wolontariat?
 4. Czym są związki zawodowe i jakie przysługują im prawa?

Powodzenia!

Informatyka:

Drodzy uczniowie!

Ponieważ, nie wszyscy uczniowie posiadają komputery lub odpowiednie oprogramowanie, dlatego proponuję, aby każdy uczeń zajął się min. 1 godzinę programowaniem. Poniżej znajduje się link do strony z programowaniem. Wejdźcie, wybierzcie 1 dowolną grę i przejdźcie wszystkie poziomy. Strona dostępna zarówno z komputera jak i tabletu lub smartfonu.

https://hourofcode.com/pl/learn

Pamiętajcie!

Programowanie uczy logicznego myślenia, wspiera kreatywność, uczy rozwiązywania problemów, pomaga odnaleźć się w świecie technologii.

Powodzenia!

Matematyka

Moi Ósmoklasiści, Pi-stacja to portal oferujący darmowe wideolekcje z matematyki, który z myślą o uczniach, którzy w najbliższych tygodniach będą realizować program nauczania poza szkołą, zaplanował webinary (szkolenia) powtórkowe dla ósmoklasistów, które tak jak wszystkie zasoby projektu będą udostępnione za darmo – poniżej szczegółowy harmonogram:

19 marca – https://youtu.be/e4JdOzkk7YI

26 marca – https://youtu.be/OunQ6Zg1UWs

2 kwietnia – https://youtu.be/CyT4zfKupeE

7 kwietnia – https://youtu.be/bze0cM-FbRk

16 kwietnia – https://youtu.be/0Ace5wW4NBM

Wszystkie spotkania będą zaczynać się o godz. 19.00.

Aby wziąć w nich udział, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy punktualnie zjawić się na kanale https://www.youtube.com/c/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie.

W trakcie godzinnych spotkań zespół Pi-stacji będzie na żywo rozwiązywać zadania z tematów, które zawsze sprawiają uczniom najwięcej trudności.

Jakie tematy pojawią się na powtórkach? Ósmoklasiści będą mieli okazję powtórzyć procenty, pierwiastki, potęgi, zadania tekstowe, dowody czy geometrię przestrzenną. Już teraz więcej „pewniaków egzaminacyjnych” można znaleźć w materiale „Powtórka last minute przed egzaminem” pod linkiem:

https://pistacja.tv/jak-uczyc-sie-z-wideolekcji

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała też dla Was pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 będą nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, a o 15:00 – rozwiązania. https://cke.gov.pl/

To dotyczy przygotowania do egzaminu z matematyki.

Temat do opracowania w tym tygodniu w zeszycie przedmiotowym.

Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupów.

Jest on już po części omówiony, ale w ramach powtórzenia i utrwalenia proszę skopiujcie podane linki:

http://pistacja.tv/film/mat00520-co-to-jest-graniastoslup-co-to-jest-graniastoslup-prawidlowy?playlist=603

http://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603

http://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603

http://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603

i obejrzyjcie filmy, a następnie przejdźcie do rozwiązywania zadań:

ćwiczenie 1, 2 strona 66

ćwiczenie 3, 4, 5 strona 67

zadanie 12, 13, 14 i 16 strona 172

W razie pytań, proszę o kontakt przez dziennik librus w module wiadomości.

Życzę Wam powodzenia i wytrwałości w pracy nad matematyką.

J. Wajda

Chemia

Witam kochani.

W związku z zaleceniami MEN przygotowałam dla Was kilka zadanek. Proszę wykonać je samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 21.03.2020r. (sprawdzę po odwołaniu zawieszenia zajęć). Życzę miłej pracy. A. Turkowska.

Proszę przypomineć sobie temat lekcji „Szereg homologiczny alkoholi” ( notatka w zeszycie i tekst w podręczniku) i wykonać zadania:

a) w zeszycie wypisać pięć pierwszych alkoholi z szeregu homologicznego alkoholi (nazwa, wzór sumaryczny, strukturalny),

b) wykonać zadania: 1, 3, 5 (str.141 podręcznik)

Fizyka

Witam kochani.

W związku z zaleceniami MEN przygotowałam dla Was kilka zadanek. Proszę wykonać je samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 21.03.2020r. (sprawdzę po odwołaniu zawieszenia zajęć). Życzę miłej pracy. A. Turkowska.

Proszę przeczytać w podręczniku temat „Opór elektryczny przewodnika” (str.116-118) a następnie w zeszycie wykonać następujące zadania:

 1. a) proszę dokończyć opis doświadczenia, które wykonywaliśmy na lekcji (opis czynności, tabela, obserwacje, wniosek; pomagamy sobie opisem z podręcznika),
 2. b) na podstawie wyników z tabeli wykonać wykres zależności natężenia prądu (I) od napięcia (U) przyłożonego do końców przewodnika,
 3. c) wpisać do zeszytu wzór na opór elektryczny przewodnika (R), wyjaśnić znaczenie symboli zawartych we wzorze i wyprowadzić jednostkę oporu [R]

Dla lepszego zrozumienia i utrwalenia zagadnień związanych z oporem prądu elektrycznego zachęcam do obejrzenia filmiku na youTube pt. Prawo Ohma, albo oma? Rezystancja, Opór – łatwe wyjaśnienie.

Biologia

Witam kochani.

W związku z zaleceniami MEN przygotowałam dla Was kilka zadanek. Proszę wykonać je samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 21.03.2020r. (sprawdzę po odwołaniu zawieszenia zajęć). Życzę miłej pracy. A. Turkowska.

Proszę przeczytać w podręczniku temat „Organizm a środowisko” (str.79-86) a następnie w zeszycie wykonać następujące zadania:

a) dokończ definicje:

EKOLOGIA – to nauka ………………………………………………………………..

NISZA EKOLOGICZNA – to …………………………………………………………………., na które składają się:

– ………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………….

SIEDLISKO – to  ………………………………………………………………………………….

ZAKRES TOLERANCJI EKOLOGICZNEJ GATUNKU – to ………………………..,

a optimum to …………………………………………………………………………………………….

b) Wymień czynniki środowiska (ożywione i nieożywione) wpływające na organizmy.

c) Wyjaśnij czym są gatunki wskaźnikowe (bioindykatory) i podaj 3 przykłady ich zastosowania.

W celu poszerzenia zakresu wiadomości o zależnościach pomiędzy organizmami a środowiskiem możesz skorzystać ze strony internetowej: epodręcznik.pl organizm i środowisko

Edukacja dla bezpieczeństwa

Witam kochani.

W związku z zaleceniami MEN przygotowałam dla Was kilka zadanek. Proszę wykonać je samodzielnie, w zeszycie przedmiotowym, do 21.03.2020r. (sprawdzę po odwołaniu zawieszenia zajęć). Życzę miłej pracy. A. Turkowska.

Proszę przeczytać w podręczniku temat „Apteczka pierwszej pomocy” (str.92-94) a następnie w zeszycie wykonać następujące zadania:

a) ćwiczenie 1 (str.94)

b) „Sprawdź czy potrafisz”: zadanie 1 i 3 (str. 94)

Komentarze są wyłączone.