Rada Rodziców

—————— Rok szkolny 2019/2020 ——————

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium Rady:

Przewodnicząca               –                 p. Anna Hałuszka

Z-ca przewodniczącej     –                 p. Norbert Sepioło

Z-ca przewodniczącej     –                 p. Magdalena Góźdź

Skarbnik                           –                 p. Marlena Tomczak

Protokolant                       –                 p. Agnieszka Stępień

Członkowie :

1. Ewelina Michalak OP 4
2. Bożena Bakuła OP5
3. Aneta Płóciennik OP6
4. Anna Achler kl.II
5. Alina Małecka kl.IIIA
6. Katarzyna Goszczyńska kl.V
7. Iwona Myszak kl.VI
8. Krystyna Zakrzewska kl.VII
9. Magdalena Jurak-Okoń kl.IIA
10. Anna Jońca kl.IIB

Możliwość komentowania została wyłączona.