RODO

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Turowie z siedzibą w Turowo 78
  2. inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Turowie jest pani Joanna Żandarska, e-mail: zandarska.spturowo@onet.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Możliwość komentowania została wyłączona.