Świetlica

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019-2020

 

Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2018-2019

 

Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy jest integralnie związana z praca szkoły. Opiera się na nieco innych metodach, jest wykorzystywana do pogłębiania i rozwinięcia cech charakteru i umiejętności dziecka. Metody prowadzenia zajęć świetlicowych oparte są na stałych zasadach wyznaczających kierunki pracy wychowawczej.

Do podstawowych zasad należą: zasada dobrowolności, aktywności i usamodzielnienia, przystępności, odmienności oraz bezpieczeństwa i higieny.

Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb uczniów, warunków i możliwości technicznych. Dotyczy różnego rodzaju świąt, pór roku, problemów życia codziennego w szkole i w domu.

Główne zadania to:

– zapewnienie opieki i bezpieczeństwa

– organizowanie ciekawych zajęć

– pomoc w odrabianiu prac domowych

– praca z czasopismem i książką

– rozmowy i pogadanki okolicznościowe

– rozrywki umysłowe

– ruch i zabawy integracyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.