Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

—————— Rok szkolny 2019/2020 ——————

W celu poprawy i wzmocnienia swoich umiejętności i wiadomości szkolnych zachęcam do pracy z wykorzystaniem poniższych stron:

klasa 2

https://www.tabliczkamnożenia.pl/gry/

https://matzoo.pl/tabliczka mnożenia w zakresie 30

https://matzoo.pl/łamiglówki

https://matzoo.pl/wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/dodawanie i odejmowanie

klasa 4

https://matzoo.pl/ tabliczka mnożenia w zakresie 100

http://matzoo.pl/klasa4/obwód kwadratu

http://matzoo.pl/klasa4/obwód prostokata

https://www.tabliczkamnożenia.pl/gry/

https://szaloneliczby.pl/Proste, odcinki, kąty

https://matzoo.pl /łamiglówki

https://matzoo.pl /wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/działania pisemne

klasa 5

https://matzoo.pl/ tabliczka mnożenia w zakresie 100

https://www.tabliczkamnożenia.pl/gry/

https://matzoo.pl/klasa5/figury geometryczne/miary katow w trojkacie

https://matzoo.pl/klasa5/figury geometryczne/trójkaty, czworokaty-prawda, fałsz

https://matzoo.pl /łamiglówki

https://matzoo.pl /wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/ułamki zwykłe

klasa 6

https://matzoo.pl / liczby dodatnie i ujemne

https://matzoo.pl / liczby naturalne i ułamki

https://www.tabliczkamnożenia.pl/gry/

https://matzoo.pl /łamiglówki

https://matzoo.pl /wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/pola figur

klasa 7

https://matzoo.pl / Liczby/rachunki pamięciowe na ułamkach dziesiętnych

https://matzoo.pl / Figury płaskie

https://matzoo.pl /łamiglówki

https://matzoo.pl /wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/pola figur

klasa 8

https://matzoo.pl /Liczby i działania/ mnożenie i dzielenie liczb mieszanych

https://matzoo.pl /łamiglówki

https://matzoo.pl /wstęp do programowania

https://szaloneliczby.pl/figury geometryczne

 

Zapraszam do nauki i zabawy na stronie: https://matzoo.pl

klasa 2 – Bartosz

https://matzoo.pl / tabliczka mnożenia w zakresie 30

klasa 4 – Martyna, Maja, Magda, Hubert, Marysia

https://matzoo.pl/ tabliczka mnożenia w zakresie 100

klasa 5 – Oliwia

https://matzoo.pl / tabliczka mnożenia w zakresie 100

https://matzoo.pl / figury geometryczne/miary kątów w trójkącie

klasa 6 – Olimpia

https://matzoo.pl / liczby dodatnie i ujemne

klasa 7 – Zuzia, Zuzia, Patrycja, Daria

https://matzoo.pl / rachunki pamięciowe na ułamkach dziesietnych

klasa 8 – Michał

https://matzoo.pl / mnożenie i dzielenie liczb mieszanych

Komentarze są wyłączone.