Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zapraszam do nauki i zabawy na stronie: https://matzoo.pl

klasa 2 – Bartosz

https://matzoo.pl / tabliczka mnożenia w zakresie 30

klasa 4 – Martyna, Maja, Magda, Hubert, Marysia

https://matzoo.pl/ tabliczka mnożenia w zakresie 100

klasa 5 – Oliwia

https://matzoo.pl / tabliczka mnożenia w zakresie 100

https://matzoo.pl / figury geometryczne/miary kątów w trójkącie

klasa 6 – Olimpia

https://matzoo.pl / liczby dodatnie i ujemne

klasa 7 – Zuzia, Zuzia, Patrycja, Daria

https://matzoo.pl / rachunki pamięciowe na ułamkach dziesietnych

klasa 8 – Michał

https://matzoo.pl / mnożenie i dzielenie liczb mieszanych

Komentarze są wyłączone.